بنی اسرائیل  

چندین سال پیش من از قول یک نویسنده ی خارجی –
که اسمش الآن یادم نیست – شنیده بودم که با توجه به اینکه بعضی افراد قوم اسرائیل
به مسیحیت و اسلام ایمان آوردند و از طرف دیگر بعضی اعراب هم دین کلیمی را پذیرفته
اند، هیچ بعید نیست که شخصی مثل یاسر عرفات در اصل از قوم اسرائیل باشد و مثلا
مناخیم بگین از نسل اعراب باشد.در کتاب مقدس، کتاب استر (باب 8 آیه 17) صراحتا
نوشته شده که در زمان استر و مردخای بعضی از ایرانیان از ترس انتقام یهود دین
کلیمی را پذیرفتند.

ادامه مطلب  

یوسف من  

باز شوق یوسفم دامن گرفت پیر ِ ما را بوی پیراهن گرفت ای دریغا  نازک آرای تَنَش بوی خون می آید از پیراهنش ای برادرها ! خبر چون می برید : "این سفر ، آن گرگ یوسف را درید "؟   یوسف من ! پس چه شد پیراهنت ؟     بر چه خاکی ریخت خون روشنت ؟ بر زمین سرد ، خون گرم تو ریخت آن گرگ و نبودش شرم تو تا نپنداری ز یادت غافلم گریه می جوشد شب و روز از دلم داغ ماتمهاست بر جانم بسی در دلم پیوسته می گرید کسی   ای دریغا ! پارۀ دل یافته جان     بی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1